Kohti autenttista ääntä ja itseilmaisua

Lämpimästi tervetuloa kotisivuillemme!

Keskitymme työssämme laulajina ja opettajina voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, jossa ihmisen haavoittuvuuden ja herkkyyden näkyminen luo pohjan, jolle kaikki merkityksellinen ilmaisu ja vuorovaikutus rakentuu. Jokaisella on oma ainutlaatuinen ja sellaisenaan arvokas tiensä kohti autenttista minuutta. Tukahdutettujen tunteiden kohtaaminen ja läpieläminen mahdollistaa syvemmän yhteyden aitoon minuuteemme. Autenttisen yhteyden myötä spontaani ilmaisu vapautuu ja ihminen kasvaa näkyväksi omassa elämässään. Kehon viisautta kuunnellessamme opimme erottamaan sen, mikä on aitoa itseämme ja mikä on meihin ulkopuolelta laitettua. Autenttinen Ääni&Keho -menetelmä® on kehitetty työvälineeksi tutustumismatkalla aitoon itseen. Koemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme toimia oppaana tällä tärkeällä matkalla kohti autenttista ääntä ja itseilmaisua!

Iris ja Demian Seesjärvi

”Itsensä ja oman äänen kohtaamisen mahdollisuus, jota lämpimästi suosittelen.”